مولانا مطهری

مولوی نیکخوی

از امنیتی کردن جامعه اجتناب نمایید

مولانا حبیب الرحمن مطهری

نباید جواب معترضان، گلوله جنگی باشد

بیانیه

محکومیت جمعه خونین خاش

مولانا حبیب الرحمن مطهری

علما باید حکیم باشند

مولانا حبیب الرحمن مطهری - مدیر حوزه علمیه احناف خواف

اجرای عدالت از مهمترین وظایف حکومت اسلامی است

مولانا حبیب الرحمن مطهری - مدیر حوزه علمیه احناف خواف

اگر معادن خصوصی شوند، امنیت شغلی برای افراد بومی از بین می‌رود

مولانا حبیب الرحمن مطهری - مدیر حوزه علمیه احناف خواف

عدالت اجتماعی و رفع تبعیض موجب وحدت و همدلی می‌شود

امروزه بیشتر هر از زمانی احتیاج به وحدت، اخوت، برادری و همدلی داریم.

توهین به مقدسات اهل سنت شدیدا محکوم است

امیدواریم جناب آقای رئیسی بتواند اوضاع را تغییر دهند و سیاست‌های گذشته را عوض کنند