هیچ کس اجازه‌ی دخالت در امور قضایی را ندارد و قاضی در تصمیماتش مستقل است

حج یکی از ارکان پنج‌گانه‌ی اسلام است

ما نباید از خانواده و تربیت فرزندان خود غفلت کنیم

دشمنان با اساس اسلام مشکل دارند

فضای مجازی معضل بزرگ فروپاشی بنیان خانواده است

انتظار میرود فقر از جامعه ریشه کن شود

علامت شقاوت این‌ است که انسان در دنیا به بالاتر، و در امر دین به پایین‌تر خود نظر کند

اگر معادن خصوصی شوند، امنیت شغلی برای افراد بومی از بین می‌رود

بدون صفت تقوا، رسیدن به هیچ مقام معنوی امکان‌پذیر نیست

درس واقعی و حق‌طلبی ما، از علمای دیوبند و پاکستان سرچشمه گرفته است

تباهی قلب، رسوایی، غفلت و عذاب وجدان از اثرات گناه می‌باشد

رمضان، اصلاح‌ کننده روح و جسم