سخنرانی نماز جمعه

اگر انسان، قلب خود را رها کرد هیچ چیز در او اثر نمی‌کند.

تقوا و اخلاص، ملاک و معیار قبولیت است.

هیچ منصبی در اسلام، به اندازه جایگاه قاضی ارزشمند نیست.

پایبندی به دعاهای قرآنی و منقول از رسول اکرم(ص) برای حفاظت از شیاطین بسیار مؤثر است.

مهمترین چیزی که برای مسلمانان نیاز است، اتحاد مسلمانان با یکدیگر است.

بر ما لازم است تا فرهنگ دینی و اسلامی خود را حفظ کنیم.

اگر صحابه کرام(رض) نبودند، نه از اصل دین خبری بود و نه از فروعات دین.

سلف صالح ما اعمال و رفتار خود را مطابق با قرآن کریم تنظیم می‌کردند.

اولین فرمان امام راحل(ره) در این جنگ، شکستن حصر آبادان بود.

بیایید با اراده ای راسخ و عزمی محکم این رمضان را نقطه شروعی برای اصلاح خود بگیریم