سخنرانی نماز جمعه

هر چه انسان در نماز، به خشوع و خضوع بپردازد به مراتب او را از کارهای منکر محفوظ نگه می‌دارد.

محبت، الفت و اخوت بین مسلمین، از آن مواردی‌است که شریعت اسلام بر آن تاکید دارد.

جوانی، یک نعمت بزرگ و موهبت الهی است

ما مسلمانان باید به این افتخار کنیم که جزء امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم

تعدّی و ظلم به اموال دیگران پیامدهای بدی دارد

یار واقعی و مخلص منِ پیامبر، زبیر(رض) است

فسادهایی که امروز در جامعه است، پژواک و بازتاب درون فاسد ماست

از کلیه نخبگان و فرهیختگان‌مان درخواست داریم تا در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام نمایند.

وحدت در جمهوری اسلامی ایران فقط نامگذاری محض و یک تاکتیک سیاسی نیست

وحدت، نباید به عنوان یک تاکتیک و یا حرکت سیاسی در زمان خاصی باشد.