سخنرانی نماز جمعه

هدف اصلی همایش دانش‌آموختگی، جمع‌کردن مردم برای عظمت قرآن و عظمت صحیح بخاری است.

تقوای الهی ضامن سلامتی فرد و اجتماع است.

ایمان به معاد بسیار مهم است.

خداوند متعال و قرآن کریم طبیب ماست.

سازمان تامین اجتماعی و خدمات آن

کسانی که مهربان‌اند و مهربانی را با دیگران تقسیم می‌کنند لحظه لحظه زندگی آنان بهشتی است.

کسی‌که جان یک انسان را از خطر نجات دهد، گویا تمام جامعه انسانیت را زنده نگه داشته است.

حضرت فاطمه شخصیت بسیار صبور و باتقوایی بود که تمام کارهای منزلش را خودش انجام می‌داد

تداوم و بقای انقلاب در گرو “اتحاد و همبستگی”، “عدم تبعیض” و “توجه به اقشار مختلف جامعه” است.

امروز متاسفانه مشکل اساسی ما ملتها نبود عدالت، تبعیض و ظلم است.