سخنرانی نماز جمعه

اگر علم، ما را از خدا دور کرد، آن علم وبال است

یکی از مسائل مهم و کلیدی که در چند سال اخیر دنبال شده، ایجاد فضای آرامش و همدلی در سطح شهرستان بوده است

معاشرات ما به عنوان یک مسلمان، رنگ دين داشته باشد

اهل سنت چیزی به نام سالگرد ماتم نداشته و تبعیت و اطاعت را نشانه محبت می‌داند

مهمترین وظیفه مسلمان توجه به اصلاح و تزکیه نفس است

اگر مباحثی در بحث نفاق و تفرقه مطرح شود، مطمئناً این شخص از هیچ مذهبی نبوده و مسلمان نیست

زمانی که الفت و محبت نباشد کینه و حسد رواج می یابد

از خدا بخواهیم تا در زندگی طوری رفتار کنیم که خداوند از عملکرد ما راضی باشد

سعی کنیم در عزل و نصب‌ها سیاست‌کاری را کنار بگذاریم و انسانیت را ملاک بدانیم

با تعصّب و تشتّت امری به نتیجه نخواهد رسید