مسابقات اذان و ترتیل قرآن مجید (ویژه مکاتب خواف) – حوزه علمیه احناف خواف

زمان برگزاری مرحله مقدماتیپنج شنبه 8 صبح مورخه 6/2/1397مکان: برادران: مسجد حضرت عماربن یاسر رضی الله عنه

ترتیل خواهران: دارالقرآن حوزه علمیه احناف خواف

دفتر امور مکاتب حوزه علمیه احناف خواف

مقالات مرتبط

اشتراک گذاری