نماز جمعه

مسئولان باید محافظ مردم باشند نه محافظ کرسی خود

مقام رهبری بارها به مسئولان توصیه کردند که اگر کمی و کاستی داشتند جبران کنند.

از جمله مقام‌های باارزش برای مؤمنان، شکرگزاری است

تنها چیزی که برای یهودیت و مسیحیت مانده، کشتن و ویران‌کردن و ایجاد فتنه است

پیام واقعه غدیر خم، درس اتحاد و الفت برای امت اسلامی است

تشکیل حلقه‌های ایمانی و تعلیم در هر خانه، یک ضرورت محسوب می‌شود

هر چه انسان در نماز، به خشوع و خضوع بپردازد به مراتب او را از کارهای منکر محفوظ نگه می‌دارد.

آرامش و امنیت، دو نعمت از دست‌رفته

اگر علم، ما را از خدا دور کرد، آن علم وبال است

باید سعی شود که وحدت را با حفظ مذهب هر یک و رعایت حقوق دیگران عملی کرد