صحابه

مولوی نیکخوی

اهل سنت، دوست‌دار اهل‌بیت و صحابه هستند و حاضرند خود را فدای آنها کنند.

صحابه پیامبر (ص) نسبت به اهل‌بیت ایشان احترام و ارادت خاصی داشتند

شخصیت و جایگاه حضرت عمرو بن عاص (رضی الله عنه)

مختصری درباره غزوه خندق و نتایج آن

کمترین وظیفه ما نسبت به صحابه این است که از آنها در مجالس خود یاد کنیم

یار واقعی و مخلص منِ پیامبر، زبیر(رض) است

ابوبکر و عمر (رض) سیرت بسیار شایسته‌ای داشتند و در میان امت، عدل و داد را برقرار کردند.

صحابه کسانی هستند که خداوند متعال آنها را به عنوان شاگردان مدرسه نبوت انتخاب نمود.

پیامبر اکرم(ص) با بعثت جهانی خود انسان‌هايی ساخت که پیشوا و مقتدای جامعه بشریت معرفی شدند