سخنرانی نماز جمعه

تصور نابودي اسلام، خيالي بيش نيست و كسي نمي تواند اسلام را نابود كند.

زندگی انسان تا موقعی ارزشمند است که به بندگی الله تعالی سپری شود.

اولین راه گمراهی، ایجاد حرص و طمع در انسان است.

برابر قانون، دادگاه‌ها مکلف‌اند در بحث ازدواج، طلاق، ارث و وصیت طبق فقهی که در آن شهرستان جاری است عمل کنند.

خردمندان، احکام الهی را مایه حیات فرد و جامعه می‌دانند.

خداوند متعال بستر را فراهم کرده تا در ماه مبارک رمضان بعد معنوی را تقویت کنیم.

ما کشورمان را دوست داریم و دوست داشتن وطن، نشانه ایمان است.

مولوی گل محمد مومن

شخصی از انسانیت خود کار می‌گیرد که هدفمند زندگی کند.

اگر همه اقوام و مذاهب از حقوق مساوی برخوردار باشند، باعث تقویت نظام و عزت و اقتدار آن خواهد شد

انسان باید در اجرای وظایف خود محتاطانه عمل کند.