سخنرانی نماز جمعه

ملاک برتری انسانها به میزان تقوا، گناه نکردن آنان و مخالفت نکردن با دستورات خداوند است.

اولین درسی که می‌توان از این ماه گرفت عشق به خدا است.

عدالت صفت ارزشمند اخلاقی است که تمام مردم در هر رتبه‌ای به آن نیاز دارند.

ماه رمضان، ماه عفو عمومی الله تعالی است.

پیرامون فضایل و برکات قرآن مجید

نگاه و چشم خیلی مهم است و می‌تواند قلب را منحرف و سیاه کند.

خداوند متعال در روز قیامت، روزه‌داران را زیر سایه عرش خود فرا می‌خواند.

نقش روزه در تقویت تقوا و اهمیت تقوا برای شخص مسلمان

دجال برای جوامع بشری چنان ویران‌گر است که همه پیامبران الهی درباره آن هشدار داده‌اند.

اگر شهوت و خشم زیر نفوذ قدرت عقل باشد انسان موفق خواهد بود.