سخنرانی نماز جمعه

نقش روزه در تقویت تقوا و اهمیت تقوا برای شخص مسلمان

دجال برای جوامع بشری چنان ویران‌گر است که همه پیامبران الهی درباره آن هشدار داده‌اند.

اگر شهوت و خشم زیر نفوذ قدرت عقل باشد انسان موفق خواهد بود.

حقوق شهروندی از سیاست‌های راهبردی حضرت ابوبکر صدیق(رض) بود.

شخصی که از ته دل برای خدا خدمت کند الله تعالی هیچگاه زحماتش را بیهوده نخواهد گذاشت.

اگر می‌خواهیم مؤمن واقعی باشیم بایستی به سیره رسول اکرم(ص) نگاه کنیم.

متاسفانه کسانی که در دنیا نتوانستد الله را بشناسند تعداد زیادی هستند.

صحابه کسانی هستند که خداوند متعال آنها را به عنوان شاگردان مدرسه نبوت انتخاب نمود.

مساجد خانه‌های خداوند است و کسانی‌که در مسجد می‌آیند خداوند را زیارت می‌کنند.

در اسلام روز خوب و نحس نداریم؛ همه روزها در نزد خداوند متعال یکسان است.