سخنرانی نماز جمعه

در اسلام روز خوب و نحس نداریم؛ همه روزها در نزد خداوند متعال یکسان است.

مسلمانان نباید نسبت به همدیگر بدبین باشند تا منجر به نابرابری و تبعیض گردد.

اگر کسی خودش اهل نماز باشد اما به فکر اصلاح و تربیت خانواده خود نباشد، کاملاً در اشتباه است.

حضور دکتر نگهبان سلامی در مراسم نماز جمعه اهل سنت شهرستان خواف

ما موظفیم که با بیان مسایل و رفع ابهامات در میان مسلمانان، کینه‌ها و نفرت‌ها را از دل انسانها بزداییم

در بین مکاتب، مکتبی نیست که به اندازه‌ اسلام به جوانان ارزش داده و موجبات رشد آنان را فراهم آورده باشد.

هرکس دو خصلت یقین به آخرت و بازداری خویش از هوای نفسانی را در خود تثبیت کند قطعاً به سعادت خواهد رسید.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از مسایل ضروری جامعه است که در قرآن کریم نیز به آن توجه زیاد شده است.

در شهرهایی که اهل سنت و تشیع با همدیگر زندگی می‌کنند باید با یک دید به آنها نگاه شود.

شخص متقی کسی است که از منهیات الهی دوری می‌گزیند و عامل به اوامر پروردگار می‌باشد.