سخنرانی نماز جمعه

همنشینی با بزرگان، دانشمندان و نیکان باید جزو اصول یک فرد مسلمان باشد.

حجاج محترم بیشتر وقت خود را به اعمال و عبادات بگذرانند.

ابوبکر و عمر (رض) سیرت بسیار شایسته‌ای داشتند و در میان امت، عدل و داد را برقرار کردند.

جمهوری اسلامی ایران فکری به حال مسلمانان مظلوم چین بردارد.

اگر انسان، قلب خود را رها کرد هیچ چیز در او اثر نمی‌کند.

تقوا و اخلاص، ملاک و معیار قبولیت است.

هیچ منصبی در اسلام، به اندازه جایگاه قاضی ارزشمند نیست.

پایبندی به دعاهای قرآنی و منقول از رسول اکرم(ص) برای حفاظت از شیاطین بسیار مؤثر است.

مهمترین چیزی که برای مسلمانان نیاز است، اتحاد مسلمانان با یکدیگر است.

بر ما لازم است تا فرهنگ دینی و اسلامی خود را حفظ کنیم.