سخنرانی نماز جمعه

خدا، کعبه، قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم جزء مشترکات ما مسلمانان محسوب می‌شود

صبر نشانه اراده‌ی مستحکم یک فرد است

اهل سنت برای هیچکس حتی رسول اکرم(ص) عزاداری ندارد.

آرامش و امنیت، دو نعمت از دست‌رفته

اولین ویژگی یک مسلمان کامل، خیرخواهی و تلاش برای رفع مشکل برادر مسلمان است

بدون مشارکت و همراهی مردم، قطعاً امنیت اجتماعی پایدار، محقّق نخواهد شد

اگر علم، ما را از خدا دور کرد، آن علم وبال است

یکی از مسائل مهم و کلیدی که در چند سال اخیر دنبال شده، ایجاد فضای آرامش و همدلی در سطح شهرستان بوده است

معاشرات ما به عنوان یک مسلمان، رنگ دين داشته باشد

اهل سنت چیزی به نام سالگرد ماتم نداشته و تبعیت و اطاعت را نشانه محبت می‌داند