سخنرانی نماز جمعه

کسانی‌که برای حکم خدا و رسول، عظمت قائل باشند، بیش از دیگران از این ماه نفع حاصل می‌کنند.

ماه رمضان ماه قبولیت دعاست پس از دعا غافل نشویم.

امر به معروف و نهی از منکر هم از مهم ترین نکاتی است که در مورد مشارکت از دیدگاه دین قابل بررسی است.

مردم دیندار خواف میزبان همایش دانش‌آموختگی طلاب حوزه علمیه احناف خواف خواهند بود.

شرط یاری خداوند، یاری دین خدا است.

هدف اصلی همایش دانش‌آموختگی، جمع‌کردن مردم برای عظمت قرآن و عظمت صحیح بخاری است.

تقوای الهی ضامن سلامتی فرد و اجتماع است.

ایمان به معاد بسیار مهم است.

خداوند متعال و قرآن کریم طبیب ماست.

سازمان تامین اجتماعی و خدمات آن