کتاب کلیدهای طلایی فصاحت لهجه عرب منتشر شد. – حوزه علمیه احناف خواف

کتاب «کلیدهای طلایی فصاحت لهجه عرب» در چهار جلد در دست تالیف می باشد که جلد اول آن در یازده درس به رشته نگارش درآمده است.
این کتاب توسط اساتید فن آقایان: مهدی یعقوبی، مسعود مسعودی فر، محمود موحدی زاده، گل محمد شامردی تالیف گردیده است.

مقالات مرتبط

اشتراک گذاری