کتاب: قامت سبز اسلام راه گشایی برای فتنه های عصر حاضر – حوزه علمیه احناف خواف

نویسنده: مولانا محمد یوسف لدیانوی

مترجم: ابومسلم براهویی

انتشارات: زاهدان، کوثر شرق

موضوع کتاب: فتنه های معاصر، اصلاح جامعه

معرفی مختصر کتاب:

همان‌گونه که بیماری‌های ظاهری در جسم ظهور می کنند و متفاوت هستند، بدینسان فتنه‌ها و امراض روحی نیز به اشکال و رنگ‌های گوناگون ظاهر می‌شوند و روح و روان افراد جامعه را با خود درگیر و مبتلا می‌گردانند.بزرگترین و خطرناک‌ترین فتنه‌هایی که امروزه گریبان گیر مسلمانان شده و همگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند فتنه‌هایی‌ست از قبیل:اختلاف، افتراق، دوری از یکدیگر، عدم اتحاد بین مسلمانانبی‌توجهی نسبت به مسایل و ناهنجاری‌های اجتماعیاسراف و تبذیر، رشوه‌خواری و رشوه‌گیری و …

کتاب حاضر با دید روشن و ضمیر پاک فتنه‌ها را نشان می‌دهد و راه و روش مناسبی برای حل آنها بیان می‌دارد و راه کار‌هایی برای زدودن و از بین بردن این مشکلات ارائه می‌نماید.

این کتاب در کتابخانه حوزه علمیه احناف خواف موجود می‌باشد.

اشتراک گذاری