هرکس دو خصلت یقین به آخرت و بازداری خویش از هوای نفسانی را در خود تثبیت کند قطعاً به سعادت خواهد رسید.

?هرکس دو خصلت یقین به آخرت و بازداری خویش از هوای نفسانی را در خود تثبیت کند قطعاً به سعادت خواهد رسید. تثبیت زمانی محقق می‌شود که یقین شخص به آخرت، نامه اعمال و بهشت و جهنم ثابت شده باشد.

?بازداری از هوای نفسانی مختص به سن، جنسیت و حالت خاصی نیست و والدین بایستی در امر تربیت زمینه را طوری فراهم آورند که نفس‌پروری در آنان رشد نکند.

?مشکلات زندگی انسان دارای حکمتی از سوی پروردگار است تا ما انسان‌ها متوجه آن گردیم که این چرخش زندگی در دست ذات پروردگار است و انسان بایستی این مشقت‌ها را طوری کنترل و مدیریت کند که در جهت انجام اعمال صالح و نیک باشد تا به رستگاری برسد.

?یکی از فتنه‌هایی که اخیراً دامن‌گیر جوامع شده است، عدم توجه لازم والدین به فرزندان و قرار دادن تکنولوژی بدون نظارت کافی در اختیار آنان است و این عدم نظارت، گاهاً باعث بروز مشکلات و مصائب جدی شده که اخیراً چند مورد در منطقه خواف نیز اتفاق افتاده است.

?نبی اکرم(ص) بیان فرمودند: آفریده نشده‌اید برای آنکه زندگی خود را به بطالت بگذرانید، بلکه باید سختی و مشقت تحمل کرده تا رستگار گردید.  اصحاب آن حضرت به این امر عمل نموده و از مشقت‌ها و رنج‌های زندگی خود در جهت الی الله سود بردند و در دنیا و آخرت سعادتمند شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *