انسان گنهکار به واسطه گناه خود باعث می‌شود تا باران کم ببارد و این خیانت به همه مخلوقات است. – حوزه علمیه احناف خواف

ایشان در ترجمه آیه فوق گفت: خداوند متعال می‌فرماید: (ای رسول رحمت) به آن بندگانم که (به عصیان) اسراف و ظلم بر نفس خود کردند بگو: هرگز از رحمت خدا ناامید نباشید، البته خدا همه گناهان را (چون توبه کنید) خواهد بخشید، که او خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است.حضرت ابوهریره(رض) از پیامبر اکرم(ص) روایت می‌کند که فرمودند: مَثَل من و مَثَل شما مانند صفت آن فردی است که آتشی را برافروخته است و پروانگان می‌آیند تا خود را در آتش بیندازند. من شما را منع می‌کنم از اینکه وارد آتش شوید؛ یعنی شما را باز می‌دارم از انجام گناه و معصیت؛ زیرا شخصی‌که گناه می‌کند وارد آتش جهنم می‌شود. ایشان افزود: در روایات آمده است که توبه حضرت آدم(ع) به واسطه پنج خصلت پذیرفته شد:اول: حضرت آدم اقرار به گناه‌کردن خود کردند.دوم: حضرت آدم بر گناه خود بسیار نادم و پشیمان شدند.سوم: ایشان همیشه نفس خود را ملامت می‌کردند.چهارم: توبه را سریع انجام دادند.پنجم: از رحمت خداوند ناامید نشدند.هر کس مثل حضرت آدم باشد خداوند توبه‌اش را می‌پذیرد.مولوی قهستانی خاطرنشان کرد: شخصی که گناه می‌کند، به دنبالش تبعات ذیل را به دنبال دارد:اول: خداوند متعال از او خشمگین می‌شود.دوم: شخص گنهکار از بهشت دور می‌شود. پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: بهشت با سختی‌ها احاطه شده است و دوزخ با شهوات احاطه شده است.سوم: شخص گنهکار به دوزخ نزدیک می‌شود.چهارم: شخص گنهکار بر خودش ظلم کرده است.پنجم: نفس خود را نجس کرده است، در حالی‌که خداوند او را پاکیزه آفریده است.ششم: گنهکار به یاران و همراهانی که با وی هستند(ملائکه)، اذیت کرده است در حالی‌که آنها او را اذیت نکرده‌اند.هفتم: روح رسول الله(ص) را در قبرشان ناراحت کرده است. هشتم: روز و شب را بر علیه خود گواه گرفته است. نهم: به همه انسانها خیانت کرده است.

ایشان در پایان افزودند: انسان گنهکار به واسطه گناه خود باعث می‌شود تا باران کم ببارد و این خیانت به همه مخلوقات است. لذا باید از انجام دادن گناهان بترسد، زیرا در گناهان تمام عیوب وجود دارد.

مقالات مرتبط

اشتراک گذاری