نماز جمعه اهل سنت شهر خواف

باید اخلاق اسلامی مانند سلام‌کردن را در جامعه افزایش دهیم.

توهین به مقدسات اهل سنت شدیدا محکوم است

شورای شهر باید بر تمام نهاد‌ها نظارت داشته باشد

در منطق اسلام، ظلم و ستم و بیدادگری، ظلمت و تاریکی‌ست.

تمامیت ارضی کشور حفظ شود و مساوات رعایت شود

گزیده سخنان مولوی احمد قهستانی در مراسم نماز جمعه (۱۲ دی‌ماه ۹۹)

وحدت منحصر به یک هفته نباشد، بلکه وحدت در کل سال و به‌صورت وحدت عملی باشد

خود را به خدا بسپاریم تا هدایت شامل حال همه ما شود

شخصیت و ویژگی‌های حضرت عثمان(رض)

محبت برای خدا، یکی از مهمترین اعمالی‌ است که محبت خدا را در پی دارد