رمضان

مساجد خود را حفاظت نموده و امام مسجد خود را تأمین کنید.

شکننده‌های باطنی روزه، غیبت، تهمت و دروغ‌گفتن است

به اعمال صالح پایبندی کنید تا از فتنه‌ها محفوظ بمانید.

قیام رمضان؛ تراویح

ترویج شراب و مخدرات و تن‌دادن به این‌ها باعث فساد در عقل می‌شود.

زمانی‌که عقل، تابع منطقِ خالصِ قرآن باشد، راه، اندیشه‌ و علمش، مورد ضمانت و حفاظت الله قرار می‌گیرد‌.

فراخوان برای اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان 1440 هـ.ق (اعتکاف سنت)

بیایید با اراده ای راسخ و عزمی محکم این رمضان را نقطه شروعی برای اصلاح خود بگیریم

کسانی‌که برای حکم خدا و رسول، عظمت قائل باشند، بیش از دیگران از این ماه نفع حاصل می‌کنند.

ماه رمضان ماه قبولیت دعاست پس از دعا غافل نشویم.