اهل سنت

اگر شیعه وسنی در کنار هم نباشند، بوی طاغوت می‌دهد.

عشق ما اهل سنت به اهل بیت، از عشق ما به خود ما و ناموس‌ ما هم بیش‌تر است.

اهل سنت، دوست‌دار اهل‌بیت و صحابه هستند و حاضرند خود را فدای آنها کنند.

اعتقاد و ریشه ما اهل سنت، صحابه و اهل‌بیت پیامبر اکرم(ص) می‌باشند.

یکی از میراث‌های ماندگار شهر خواف، میراث اخوت، مهربانی و وحدت است

پیام هفته وحدت این است که ما دشمن را بشناسیم و با هم دشمنی نکنیم و موجبات دشمنی را هم فراهم نکنیم.

امروزه بیشتر هر از زمانی احتیاج به وحدت، اخوت، برادری و همدلی داریم.

تلاش و کوشش باعث جاودانگی افراد می‌شود

اگر به دنبال تزکیه روح هستید علم حاصل کنید.

صحابه پیامبر (ص) نسبت به اهل‌بیت ایشان احترام و ارادت خاصی داشتند