سخنرانی نماز جمعه

در گام دوم انقلاب، باید به مردم اهل سنت اعتماد کامل شود.

در منطق اسلام، ظلم و ستم و بیدادگری، ظلمت و تاریکی‌ست.

از جمله مقام‌های باارزش برای مؤمنان، شکرگزاری است

ام‌کلثوم دختر حضرت فاطمه(رض)، همسر حضرت عمر فاروق(رض) بوده‌ است

علت دین‌گریزی مسلمانان به‌خصوص نسل جوان، ناآگاهی از فرهنگ غنی اسلام است

تمامیت ارضی کشور حفظ شود و مساوات رعایت شود

گزیده سخنان مولوی احمد قهستانی در مراسم نماز جمعه (۱۲ دی‌ماه ۹۹)

امید و آرزو راهگشای مومن در زندگی بسیار سخت و پر از آفت آخرالزمان

الله متعال به صورتها و مال‌هایتان نگاه نمی‌کند، بلکه به قلب و اعمال شما نگاه می‌کند

وحدت منحصر به یک هفته نباشد، بلکه وحدت در کل سال و به‌صورت وحدت عملی باشد