سخنرانی نماز جمعه

مولوی ابراهیم باهیئت

حضرت فاطمه زهرا به مرگ طبیعی وفات کرده اند.

مولوی محمد موحدی

بزرگان ما همیشه جلوی اختلاف را می‌گیرند و ما هم باید در همین مسیر حرکت کنیم

مولوی دکتر جواد عصار

عشق ما اهل سنت به اهل بیت، از عشق ما به خود ما و ناموس‌ ما هم بیش‌تر است.

مولوی نیکخوی

اهل سنت، دوست‌دار اهل‌بیت و صحابه هستند و حاضرند خود را فدای آنها کنند.

مولوی احمد قهستانی

هرکس دعوت شیطان را بپذیرد، آن انسان دین خود را از دست می‌دهد.

مولوی حبیب الرحمن قهستانی

خیانت، یک گناه سنگین و نابخشودنی و یک ظلم بزرگ است.

نماز جمعه اهل سنت شهر خواف

اقتصاد ایران بیمار است و به یک جراحی بزرگی نیاز دارد

دسیسه‌های یهودیت و مسیحیت در این زمان علیه جوان، پیر، زن، مرد، ورزشکار، تاجر و… زیاد است.

اعتقاد و ریشه ما اهل سنت، صحابه و اهل‌بیت پیامبر اکرم(ص) می‌باشند.

تقوا، یعنی انجام بایدها و دست‌کشیدن از نبایدهاست.