سخنرانی نماز جمعه

تقوا، یعنی انجام بایدها و دست‌کشیدن از نبایدهاست.

یکی از میراث‌های ماندگار شهر خواف، میراث اخوت، مهربانی و وحدت است

پیام هفته وحدت این است که ما دشمن را بشناسیم و با هم دشمنی نکنیم و موجبات دشمنی را هم فراهم نکنیم.

تلاش و کوشش باعث جاودانگی افراد می‌شود

شما خوابید ولی خدای شما بیدار است‌

باید اخلاق اسلامی مانند سلام‌کردن را در جامعه افزایش دهیم.

یکی از راه‌های اصلاح جامعه، راه دعوت و تبلیغ است.

اگر به دنبال تزکیه روح هستید علم حاصل کنید.

مسلمان واقعی، کسی است که سخنش در جلو و پشت‌سر فرد مقابل، یکی باشد.

صحابه پیامبر (ص) نسبت به اهل‌بیت ایشان احترام و ارادت خاصی داشتند