سخنرانی نماز جمعه

مولوی احمد قهستانی

زبان خود را از بدگویی حفظ کنیم

مولوی دکتر جواد عصار

با معترضان به روش پیامبر برخورد شود

مولانا حبیب الرحمن مطهری - مدیر حوزه علمیه احناف خواف

مولانا عبدالحمید، شخصیت وحدت طلبی هستند

مولوی گل محمد منصوری

امکان ندارد در جامعه ای ظلم باشد و حکومت آن دوام پیدا کند

مولوی حبیب الرحمن قهستانی

ما باید عدالت قرآن و پیامبر(ص) را در نظر داشته باشیم

مولوی بهزاد فقهی

وحدت‌طلبی مولانا عبدالحمید، برای همه روشن است

مولوی ابراهیم باهیئت

مردم از مسئولین اجرای عدالت و صداقت را توقع دارند

مولوی نیکخوی

مدارس، مرجع فکری ملت‌ها هستند

نماز جمعه اهل سنت شهر خواف

کانون خانواده با توجه به حقوق طرفین پایدار می‌ماند

مولانا حبیب الرحمن مطهری - مدیر حوزه علمیه احناف خواف

اجرای عدالت از مهمترین وظایف حکومت اسلامی است