سخنرانی نماز جمعه

پایبندی به دعاهای قرآنی و منقول از رسول اکرم(ص) برای حفاظت از شیاطین بسیار مؤثر است.

مهمترین چیزی که برای مسلمانان نیاز است، اتحاد مسلمانان با یکدیگر است.

بر ما لازم است تا فرهنگ دینی و اسلامی خود را حفظ کنیم.

اگر صحابه کرام(رض) نبودند، نه از اصل دین خبری بود و نه از فروعات دین.

سلف صالح ما اعمال و رفتار خود را مطابق با قرآن کریم تنظیم می‌کردند.

اولین فرمان امام راحل(ره) در این جنگ، شکستن حصر آبادان بود.

بیایید با اراده ای راسخ و عزمی محکم این رمضان را نقطه شروعی برای اصلاح خود بگیریم

کسانی‌که برای حکم خدا و رسول، عظمت قائل باشند، بیش از دیگران از این ماه نفع حاصل می‌کنند.

ماه رمضان ماه قبولیت دعاست پس از دعا غافل نشویم.

امر به معروف و نهی از منکر هم از مهم ترین نکاتی است که در مورد مشارکت از دیدگاه دین قابل بررسی است.