سخنرانی نماز جمعه

مهمترین وظیفه مسلمان توجه به اصلاح و تزکیه نفس است

اگر مباحثی در بحث نفاق و تفرقه مطرح شود، مطمئناً این شخص از هیچ مذهبی نبوده و مسلمان نیست

زمانی که الفت و محبت نباشد کینه و حسد رواج می یابد

از خدا بخواهیم تا در زندگی طوری رفتار کنیم که خداوند از عملکرد ما راضی باشد

سعی کنیم در عزل و نصب‌ها سیاست‌کاری را کنار بگذاریم و انسانیت را ملاک بدانیم

با تعصّب و تشتّت امری به نتیجه نخواهد رسید

داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل، درس دین و اعتقاد است

باید سعی شود که وحدت را با حفظ مذهب هر یک و رعایت حقوق دیگران عملی کرد

ما اجازه نداریم تکبر را در خود بپرورانیم، بلکه باید آن را مهار کنیم که مهمترین قدم در راستای انسان‌سازی است

جایگاه دین اسلام و اهمیت وحدت و برادری