سخنرانی نماز جمعه

تا زمانی که عمر فاروق اسلام نیاورده بود ما ذلتی داشتیم و بعد از آن عزتی به ما عنایت شد.

امیدواریم جناب آقای رئیسی بتواند اوضاع را تغییر دهند و سیاست‌های گذشته را عوض کنند

حضرت علی(رضی‌الله‌عنه): انتخاب خلیفه بر عهده مهاجرین و انصار است.

شورای شهر باید بر تمام نهاد‌ها نظارت داشته باشد

دولت جدید، از نخبگان اهل سنت در مسائل سیاسی، اقتصادی، اخلاقی‌ و اجتماعی استفاده کند.

بزرگترین روزها در نزد خدا روز عید قربان و سپس روز یازدهم آن است.

مسئولان باید محافظ مردم باشند نه محافظ کرسی خود

رئیس جمهور منتخب با اجرایی‌کردن وعده‌های خود، پاسخ آرای اهل سنت را بدهد.

خانواده، هسته مرکزی اجتماع است.

در قلب ما جز محبت، خوبی، مهربانی و انسان‌دوستی دیگر چیزی نباشد.