گزارش

دفتر تقریب بین المذاهب الاسلامیة در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف افتتاح شد

وظیفه ی مسئولین در نظام اسلامی رسیدگی به مشکلات مردم است.

گزارشی از سفر سه‌روزه جمعی از اساتید حوزه علمیه احناف خواف به مناطق سیل‌زده و دیدار با علما

هیچ وقت از مغفرت الهی نباید مأیوس و ناامید شد.

باید تا حد توان از افراد شایسته و توانمند شهرستان خواف برای معدن سنگ‌آهن سنگان استفاده شود.

عالم نباید بر دیگران اظهار غرور و تکبر کند

ریا، شرک پوشیده و خفی است

انسان در گفتگو با مردم نباید دنبال عیوب آنها باشد

رفع تبعیض و برقراری کامل عدالت بین اقوام و مذاهب از مهم‌ترین اقدامات برای ایجاد وحدت است.

۹ هزار جوان بیکار دیگر در شهرستان هستند که معادن، ظرفیت این را دارد تا آن‌ها را به کار گیرند.