علماي تونسي خواستار تصويب قانوني درباره مجازات اهانت به اسلام شدند – حوزه علمیه احناف خواف

محمد البقالی خبرنگار این شبکه در تونس در گزارشی در این باره با اشاره به تجمع شمار زیادی از معترضان به اهانت به مقدسات اسلامی در مسجد قدیمی زیتونه افزود: معترضان وزارت ارشاد را نیز مورد انتقاد قرار دادند و اعلام کردند این وزارتخانه هزینه مالی تولید این فیلم را تهیه کرده است.

آنها همچنین سکوت وزارت امور دینی را در قبال این اهانت ها عجیب دانستند.

نورالدین الخادمی از علمای مسجد زیتونه گفت: از نخست وزیر و رئیس جمهور موقت می خواهیم در مقابل اهانت به مقدسات اسلامی بایستند زیرا آنها در درجه اول مسئول حمایت از اصول ثابت مردم تونس و مقدسات آنها به شمار می روند.

از وکلا نیز می خواهیم که با پیگیری حقوقی این مسائل در مقابل چنین اقداماتی بایستند.

خبرنگار در بخش دیگری از گزارش و در حالی که صحنه های از تظاهرات طرفداران آزادی در تونس پخش می شد گفت: کمی آن طرف تر از مسجد زیتونه تظاهراتی با شعارهایی متفاوت برگزار شده است که عنوان اصلی آن آزادی است.

شرکت کنندگان در این تظاهرات می گویند تندروها و افراطی ها دستاوردهای چند دهه گذشته تونس را تهدید می کنند.

منبع: شبکه رسانه ای آفران

اشتراک گذاری