نماز جمعه

متاسفانه کسانی که در دنیا نتوانستد الله را بشناسند تعداد زیادی هستند.

صحابه کسانی هستند که خداوند متعال آنها را به عنوان شاگردان مدرسه نبوت انتخاب نمود.

مساجد خانه‌های خداوند است و کسانی‌که در مسجد می‌آیند خداوند را زیارت می‌کنند.

در اسلام روز خوب و نحس نداریم؛ همه روزها در نزد خداوند متعال یکسان است.

مسلمانان نباید نسبت به همدیگر بدبین باشند تا منجر به نابرابری و تبعیض گردد.

هرکس دو خصلت یقین به آخرت و بازداری خویش از هوای نفسانی را در خود تثبیت کند قطعاً به سعادت خواهد رسید.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از مسایل ضروری جامعه است که در قرآن کریم نیز به آن توجه زیاد شده است.

حضور مولانا حبیب الرحمن مطهری در نماز جمعه اهل سنت بیرجند

مراد از تعمیر معنوی مسجد این است که اهل آن منطقه نماز هایشان را با جماعت در مسجد ادا کنند.

انتقاد و مطالبه گری قانونی حق مردم است و مسئولین نیز باید پاسخگو باشند.