نماز جمعه

هیچ منصبی در اسلام، به اندازه جایگاه قاضی ارزشمند نیست.

ایمان به معاد بسیار مهم است.

سازمان تامین اجتماعی و خدمات آن

تداوم و بقای انقلاب در گرو “اتحاد و همبستگی”، “عدم تبعیض” و “توجه به اقشار مختلف جامعه” است.

بنیاد و ریشه تمام جرائم، عدم خوف انسان‌ از الله است.

باید دست بکشند افرادی که نماز جمعه را ترک می‌کنند.

اولین درسی که می‌توان از این ماه گرفت عشق به خدا است.

اگر شهوت و خشم زیر نفوذ قدرت عقل باشد انسان موفق خواهد بود.

حقوق شهروندی از سیاست‌های راهبردی حضرت ابوبکر صدیق(رض) بود.

اگر می‌خواهیم مؤمن واقعی باشیم بایستی به سیره رسول اکرم(ص) نگاه کنیم.