سخنرانی نماز جمعه

وقتی‌که ما نژادپرستی دول شرق و غرب را زیر سوال می‌بریم تبعیضات مذهبی را نیز باید در کشور بخشکانیم.

انسان گنهکار به واسطه گناه خود باعث می‌شود تا باران کم ببارد و این خیانت به همه مخلوقات است.

حضور مولانا حبیب الرحمن مطهری در نماز جمعه اهل سنت بیرجند

برای جامعه اسلامی دو قدرت و نیروی خیلی مهم وجود دارد، یکی معامله با خلق و دوم معامله با حق

مراد از تعمیر معنوی مسجد این است که اهل آن منطقه نماز هایشان را با جماعت در مسجد ادا کنند.

انتقاد و مطالبه گری قانونی حق مردم است و مسئولین نیز باید پاسخگو باشند.

اگر توبه و استغفار ما از ته دل باشد الله تعالی حتی در روزی که هیچ سایه‌ی ابری نیست برکات خویش را نازل می‌کند.

نور ایمان در شخص حلال‌خور پدید می‌آید.

داشتن نیت صحیح و درست مطابق قرآن و سنت، اراده اصلاح و تلاش و گذشت از معیارهای مصالحه است

امروزه جهان اسلام در شرایطی بسر می برد که نیاز به وحدت عملی دارد.