سخنرانی نماز جمعه

باید دست بکشند افرادی که نماز جمعه را ترک می‌کنند.

صدا و سیما به همه متعلق است و باید احترام بزرگان در آن حفظ شود.

هر چیزی که وسیله تقرب و نزدیکی به الله تعالی باشد آن را «قربانی» می‌گویند.

تقوا ملاک برتری اشخاص در نزد خداوند متعال است.

خلاصه و چکیده همه ادیان الهی محبت است.

حج مبرور حجی‌ست که در آن گناه، فسق و فجور نباشد.

حجی که نزد الله‌تعالی پذیرفته شود پاداشش جز بهشت نیست.

اگر صحابه بزرگوار پیامبر اکرم(ص) در نبردها موفق می‌شدند به علت ایمان آنها بود.

سرشت انسان بر عفاف و حجاب نهادینه شده است.

ازدواجی می‌تواند مستحکم باشد که مرد و زن از هر لحاظ هم‌کفو و همسان باشند.