سخنرانی نماز جمعه

ایمان باید ملاک انتخاب همسر باشد تا استحکام خانواده حفظ شود.

گناهانی که امروزه انجام می‌گیرد بر اثر ضعف ایمان و عدم اعتقاد به روز آخرت است.

صلح و سازش و میانجی‌گری یک امر بسیار ارزشمند است.

ملاک برتری انسانها به میزان تقوا، گناه نکردن آنان و مخالفت نکردن با دستورات خداوند است.

اولین درسی که می‌توان از این ماه گرفت عشق به خدا است.

عدالت صفت ارزشمند اخلاقی است که تمام مردم در هر رتبه‌ای به آن نیاز دارند.

ماه رمضان، ماه عفو عمومی الله تعالی است.

پیرامون فضایل و برکات قرآن مجید

نگاه و چشم خیلی مهم است و می‌تواند قلب را منحرف و سیاه کند.

خداوند متعال در روز قیامت، روزه‌داران را زیر سایه عرش خود فرا می‌خواند.