سخنرانی نماز جمعه

مراد از تعمیر معنوی مسجد این است که اهل آن منطقه نماز هایشان را با جماعت در مسجد ادا کنند.

انتقاد و مطالبه گری قانونی حق مردم است و مسئولین نیز باید پاسخگو باشند.

اگر توبه و استغفار ما از ته دل باشد الله تعالی حتی در روزی که هیچ سایه‌ی ابری نیست برکات خویش را نازل می‌کند.

نور ایمان در شخص حلال‌خور پدید می‌آید.

داشتن نیت صحیح و درست مطابق قرآن و سنت، اراده اصلاح و تلاش و گذشت از معیارهای مصالحه است

امروزه جهان اسلام در شرایطی بسر می برد که نیاز به وحدت عملی دارد.

اگر می‌خواهیم کلام ما در دیگران تاثیر بگذارد عامل به آن کلام باشیم.

پیامبر اکرم(ص) با بعثت جهانی خود انسان‌هايی ساخت که پیشوا و مقتدای جامعه بشریت معرفی شدند

علمای ربانی هیچ‌گاه غرضی ندارند و هدف از وعظ و اندرز آنها نصیحت و خیرخواهی برای مردم، کشور و نظام است

ایمان مطلوب دارای یقین است و انسان را به تقوا می‌کشاند.