مولوی جواد عصار

اولین وظیفه مومن در مقابل مشکلات، صبور بودن اوست.

واقعه غدیر خم به هیچ عنوان برای جانشینی حضرت رسول اکرم(ص) نبوده است.

سرشت انسان بر عفاف و حجاب نهادینه شده است.

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (شب 21 رمضان)

اگر شهوت و خشم زیر نفوذ قدرت عقل باشد انسان موفق خواهد بود.

شخص متقی کسی است که از منهیات الهی دوری می‌گزیند و عامل به اوامر پروردگار می‌باشد.

اگر می‌خواهیم کلام ما در دیگران تاثیر بگذارد عامل به آن کلام باشیم.

قرآن جنبه تبرک و تزیین نداشته و هدف آن ارائه برنامه کامل برای تمامی بشریت است

آنچه که مهم است، مقام و محبوبیت علما نزد ما اهل سنت است.