سخنرانی نماز جمعه

پایبندی به فرایض و پرهیز از نواهی، انسان را بهشتی می‌کند

ما نمی‌توانیم امورات مذهبی خودمان را به دیگران بسپاریم

اهل سنت، مراسمی به‌عنوان عزاداری ندارند و این در فقه اهل سنت جایگاهی ندارد

شخصیت و ویژگی‌های حضرت عثمان(رض)

پیام واقعه غدیر خم، درس اتحاد و الفت برای امت اسلامی است

باید آزادی‌های مذهبی به هر فرقه و گروهی داده شود

روزه گرفتن هر روز از دهه‌ی ذی الحجه برابر با ثواب روزه گرفتن یک سال است

تشکیل حلقه‌های ایمانی و تعلیم در هر خانه، یک ضرورت محسوب می‌شود

محبت برای خدا، یکی از مهمترین اعمالی‌ است که محبت خدا را در پی دارد

اگر فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در میان مردم رواج پیدا کند، دین و اخلاق انسانها تقویت می‌شود