سخنرانی نماز جمعه

احترام به مقدسات مذاهب دیگر بر هر مسلمانی واجب است

مولوی گل محمد منصوری - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

اگر در فضای مجازی فرزند ما مسیر غلط را انتخاب می‌کند از ضعف ایمان ماست

توکل یعنی این‌که ما اسباب را رعایت کنیم و نتیجه را به خداوند محول نماییم

پایبندی به فرایض و پرهیز از نواهی، انسان را بهشتی می‌کند

ما نمی‌توانیم امورات مذهبی خودمان را به دیگران بسپاریم

اهل سنت، مراسمی به‌عنوان عزاداری ندارند و این در فقه اهل سنت جایگاهی ندارد

شخصیت و ویژگی‌های حضرت عثمان(رض)

پیام واقعه غدیر خم، درس اتحاد و الفت برای امت اسلامی است

باید آزادی‌های مذهبی به هر فرقه و گروهی داده شود

روزه گرفتن هر روز از دهه‌ی ذی الحجه برابر با ثواب روزه گرفتن یک سال است