گزارش

سومین نشست هم‌اندیشی مجمع فقهی اهل سنت خراسان برگزار شد.

متاسفانه افراد افراطی در گوشه و کنار پیدا می‌شوند و شایعه‌پراکنی می‌کنند.

پنجمین دوره مسابقات استانی حفظ و قرائت قرآن مجید – ویژه مکاتب قرآنی 1397

ترک گناهان باعث حیات قلب می‌شود.

بازدید مدیریت محترم حوزه علمیه احناف خواف از شعبه حفظ

گاهی اوقات تبعیضاتی در مناطق اهل سنت دیده می‌شود که امیدواریم کمیته امداد امام خمینی در کادر اداری خود عدالت و برابری را رعایت کند.

از جوانان اهل سنت در امر قضا و دادگستری استفاده شود.

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (عصر 26 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (شب 26 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (شب 25 رمضان)