اگر به دنبال تزکیه روح هستید علم حاصل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.