انتقاد و مطالبه گری قانونی حق مردم است و مسئولین نیز باید پاسخگو باشند.

 پروردگار این آیه را برای موقعیتی از بندگان بیان می فرماید که گرفتار مشکلات و مصیبت شده باشند همچنین قبل این آیه پروردگار دو حالت که ابتدا بر انسان ها رخ می‌دهد بیان می کند.
پروردگار متعال می فرماید در مواقع ای که در جامعه پیامبری مبعوث کردیم مردمی که قدر آن و کتابش را ندانسته و ایمان نیاوردند به دو صورت امتحان کردیم یک مرحله آن ها را گرفتار رنج و سختی می کردیم شاید متوجه بشوند با توجه به اینکه ایمان نمی آرودند در مرحله بعد به رفاهیت و خوبی تبدیل کردیم که بلکه در مرحله دوم ایمان بیاورند، اگر پس از این دو مرحله باز هم ایمان نیاوردند خداوند یک قید می گذارد که اگر آن شرط را به جا بیاورند خداوند از دید رحمت به آن ها می نگرد “اگر جوامع بشری این دو ویژگی را رعایت بکنند مورد رحمت قرار می گیرند یکی ایمان و دیگری تقوا الهی پیشه کردن”
ایشان در ادامه افزود: منظور از ایمان، ایمان صحیح و کامل که به تمام ارکان ایمانی اعتقاد داشته و تقوای الهی را پیشه کردن یعنی دین کامل الله را به اجرا در آوردن و دین متکامل آن است که تمام ارکان اسلام رعایت شود من جمله ارکان پنجگانه کلمه شهادتین، اقامه نماز، زکات، روزه رمضان و حج بیت الله که هر کدام نباشد کاستی و خلل است، دین را بایستی در نوسانات متخلف زندگی یک نواخت و ثابت قبول بکنیم و طوری نباشد که فقط کناره ای از دین را بگیریم و در مواقع منفعت و سود اظهار دینداری بنماییم.
مولوی مومن در رابطه با مسائل اخیر که کشور رخ داده بیان داشت: ثبات قدم در تمام مسائل چه خیر و چه شر و ثبات قدم در دین و هر دستور و عملی را از دین گرفتن موجب سعادت و امنیت دنیا و آخرت انسان است، حق خواهی یک مسئله به حق و اینکه مردم دچار معیشت سخت هستند و حقوق خود را از دولت مردان مطالبه کنند یک حق مشروع و قانونی است اما اغتشاش، تخریب،اهانت، آسیب رساندن به اموال عمومی این ها هیچ کدام معقول و مورد تایید نیست.
انتقاد و مطالبه گری قانونی حق مردم است و مسئولین نیز باید پاسخگو باشند و نیازها و مشکلات مردم را بررسی کرده و در راستای برآورده شدن خواسته های مردم سعی و تلاش بکنند. مردم شهرستان خواف و سایر اهل سنت ایران در طول تاریخ این درایت خود را نشان داده و مخصوصا این وحدت  در انسجام و همراهمی علما در مراحل مختلف تاریخی راه گشای مردم و رسیدن به خواسته هایشان و محفوظ ماندن از نابهنجاری بوده است.
امید است که خداوند دین داری و بهره گرفتن از راهنمایی های علما در مراحل مختلفی که پیش می آید را نصیب ما گرداند و این برای رسیدن به حقوق شرعی و قانونی سرلوحه ما باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *