اقوام و مذاهب در امورات دینی خود باید آزاد باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.