مطالب تجاری - اقتصادی

هرکس دعوت شیطان را بپذیرد، آن انسان دین خود را از دست می‌دهد.