مطالب تجاری - اقتصادی

درس واقعی و حق‌طلبی ما، از علمای دیوبند و پاکستان سرچشمه گرفته است

مولوی جلیل احمد موحدی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف
مولوی گل محمد منصوری - مدرس حوزه علمیه احناف خواف
مولوی گل محمد مومن - مدرس حوزه علمیه احناف خواف
مولوی غلام محمد شرافتمند - مدرس حوزه علمیه احناف خواف