سخنرانی نماز جمعه

نماز جمعه اهل سنت شهر خواف

هیچ کس اجازه‌ی دخالت در امور قضایی را ندارد و قاضی در تصمیماتش مستقل است

مولوی گل محمد منصوری

حج یکی از ارکان پنج‌گانه‌ی اسلام است

مولوی نیکخوی

ما نباید از خانواده و تربیت فرزندان خود غفلت کنیم

نماز جمعه اهل سنت شهر خواف

فضای مجازی معضل بزرگ فروپاشی بنیان خانواده است

مولوی محمد موحدی

انتظار میرود فقر از جامعه ریشه کن شود

مولوی احمد قهستانی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

علامت شقاوت این‌ است که انسان در دنیا به بالاتر، و در امر دین به پایین‌تر خود نظر کند

مولانا حبیب الرحمن مطهری - مدیر حوزه علمیه احناف خواف

اگر معادن خصوصی شوند، امنیت شغلی برای افراد بومی از بین می‌رود

مولوی ابراهیم باهیئت

بدون صفت تقوا، رسیدن به هیچ مقام معنوی امکان‌پذیر نیست

درس واقعی و حق‌طلبی ما، از علمای دیوبند و پاکستان سرچشمه گرفته است

مولوی جلیل احمد موحدی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

تباهی قلب، رسوایی، غفلت و عذاب وجدان از اثرات گناه می‌باشد