سخنرانی نماز جمعه

یکی از راه‌های اصلاح جامعه، راه دعوت و تبلیغ است.

اگر به دنبال تزکیه روح هستید علم حاصل کنید.

مسلمان واقعی، کسی است که سخنش در جلو و پشت‌سر فرد مقابل، یکی باشد.

صحابه پیامبر (ص) نسبت به اهل‌بیت ایشان احترام و ارادت خاصی داشتند

توهین به مقدسات اهل سنت شدیدا محکوم است

تا زمانی که عمر فاروق اسلام نیاورده بود ما ذلتی داشتیم و بعد از آن عزتی به ما عنایت شد.

امیدواریم جناب آقای رئیسی بتواند اوضاع را تغییر دهند و سیاست‌های گذشته را عوض کنند

حضرت علی(رضی‌الله‌عنه): انتخاب خلیفه بر عهده مهاجرین و انصار است.

شورای شهر باید بر تمام نهاد‌ها نظارت داشته باشد

دولت جدید، از نخبگان اهل سنت در مسائل سیاسی، اقتصادی، اخلاقی‌ و اجتماعی استفاده کند.