سخنرانی نماز جمعه

پیام هفته وحدت این است که ما دشمن را بشناسیم و با هم دشمنی نکنیم و موجبات دشمنی را هم فراهم نکنیم.

تلاش و کوشش باعث جاودانگی افراد می‌شود

شما خوابید ولی خدای شما بیدار است‌

باید اخلاق اسلامی مانند سلام‌کردن را در جامعه افزایش دهیم.

یکی از راه‌های اصلاح جامعه، راه دعوت و تبلیغ است.

اگر به دنبال تزکیه روح هستید علم حاصل کنید.

مولوی جلیل احمد موحدی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

مسلمان واقعی، کسی است که سخنش در جلو و پشت‌سر فرد مقابل، یکی باشد.

صحابه پیامبر (ص) نسبت به اهل‌بیت ایشان احترام و ارادت خاصی داشتند

توهین به مقدسات اهل سنت شدیدا محکوم است

تا زمانی که عمر فاروق اسلام نیاورده بود ما ذلتی داشتیم و بعد از آن عزتی به ما عنایت شد.