سخنرانی نماز جمعه

ماه رمضان، ماه عفو عمومی الله تعالی است.

پیرامون فضایل و برکات قرآن مجید

نگاه و چشم خیلی مهم است و می‌تواند قلب را منحرف و سیاه کند.

خداوند متعال در روز قیامت، روزه‌داران را زیر سایه عرش خود فرا می‌خواند.

نقش روزه در تقویت تقوا و اهمیت تقوا برای شخص مسلمان

دجال برای جوامع بشری چنان ویران‌گر است که همه پیامبران الهی درباره آن هشدار داده‌اند.

اگر شهوت و خشم زیر نفوذ قدرت عقل باشد انسان موفق خواهد بود.

حقوق شهروندی از سیاست‌های راهبردی حضرت ابوبکر صدیق(رض) بود.

شخصی که از ته دل برای خدا خدمت کند الله تعالی هیچگاه زحماتش را بیهوده نخواهد گذاشت.

اگر می‌خواهیم مؤمن واقعی باشیم بایستی به سیره رسول اکرم(ص) نگاه کنیم.