سخنرانی نماز جمعه

تداوم و بقای انقلاب در گرو “اتحاد و همبستگی”، “عدم تبعیض” و “توجه به اقشار مختلف جامعه” است.

امروز متاسفانه مشکل اساسی ما ملتها نبود عدالت، تبعیض و ظلم است.

امروز متاسفانه مشکل اساسی ما ملتها نبود عدالت، تبعیض و ظلم است.

مولوی عبدالرئوف پرواز - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

افضل‌ترین ایمان، ایمانی‌ست که بدانیم الله همراه ماست

وقت آن رسیده که از نخبگان و صاحب‌نظران جامعه اهل سنت استفاده شود

هر انسانی حریمی دارد و نباید کسی به آن حریم تجاوز کند.

مولوی گل محمد منصوری

راه سعادت و خوشبختی انسانها، ایمان و عمل صالح است.

کسی‌که تقوای الهی پیشه کند، خداوند متعال او را از بُن‌بست‌ها و مشکلات خارج می‌گرداند

عدالت یعنی، ما بسازیم و آباد کنیم و هر چیزی را در سر جای خودش قرار دهیم

هر عمل ناشایست، بر روی قلب شخص مسلمان خدشه‌ای وارد می‌کند