سخنرانی نماز جمعه

مولوی جلیل احمد موحدی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

عبادت و طاعت خداوند، تاثیر مثبت در زندگی دارد

مولوی نیکخوی

از امنیتی کردن جامعه اجتناب نمایید

مولانا حبیب الرحمن مطهری

نباید جواب معترضان، گلوله جنگی باشد

مولوی احمد قهستانی

زبان خود را از بدگویی حفظ کنیم

مولوی دکتر جواد عصار

با معترضان به روش پیامبر برخورد شود

مولانا حبیب الرحمن مطهری - مدیر حوزه علمیه احناف خواف

مولانا عبدالحمید، شخصیت وحدت طلبی هستند

مولوی گل محمد منصوری - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

امکان ندارد در جامعه ای ظلم باشد و حکومت آن دوام پیدا کند

مولوی حبیب الرحمن قهستانی-مدرس حوزه علمیه احناف خواف

ما باید عدالت قرآن و پیامبر(ص) را در نظر داشته باشیم

مولوی بهزاد فقهی

وحدت‌طلبی مولانا عبدالحمید، برای همه روشن است

مولوی ابراهیم باهیئت - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

مردم از مسئولین اجرای عدالت و صداقت را توقع دارند