سخنرانی نماز جمعه

مولوی دکتر جواد عصار - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

نوشتن، استرس را از بین می‌برد و خواب را بهبود می‌بخشد

ماه محرم، یادآور دو واقعه‌ی تلخ شهادت حضرات عمر و حسین(رضی الله تعالی عنهما) است

مولوی جلیل احمد موحدی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

حیاء قوه نفسانی و ذاتی انسان است که مانع ارتکاب گناه می‌شود

مولوی محمد موحدی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

یکی از اجزای چهارگانه دین خیرخواهی و نصیحت است

مولوی عبدالرئوف پرواز - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

از مهمترین وظایف انبیاء، عدل و انصاف بود

مولوی خواجه صدرالدین احراری - امام جمعه اهل سنت شهر خواف

اگر جوان هدایت شد، جامعه هدایت می‌شود

مولوی گل محمد مومن - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

ریشه و اساس شیوع تمام مفاسد در هر جامعه‌ای، فساد اخلاقی است

مولوی گل محمد منصوری - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

جوانان را باید آگاه کرد زیرا دشمن برای ضربه زدن بر پیکر امت اسلام، تمام امکانات خود را بسیج کرده است

نماز جمعه اهل سنت شهر خواف

هیچ کس اجازه‌ی دخالت در امور قضایی را ندارد و قاضی در تصمیماتش مستقل است

مولوی گل محمد منصوری - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

حج یکی از ارکان پنج‌گانه‌ی اسلام است