گزارش

مولانا مطهری

علما تا به حال در هیچ جا سکوت نکرده‌اند

مولانا حبیب الرحمن مطهری - مدیر حوزه علمیه احناف خواف

مولانا عبدالحمید، شخصیت وحدت طلبی هستند

نشست صمیمی دانش آموختگان حوزه علمیه احناف خواف

نشست صمیمی اساتید با دانش‌آموختگان حوزه علمیه احناف خواف

مولانا حبیب الرحمن مطهری

علما باید حکیم باشند

امروزه بیشتر هر از زمانی احتیاج به وحدت، اخوت، برادری و همدلی داریم.

از برداشت بی رویه آب از سوی شرکت های معدنی جلوگیری و نظارت بیشتری صورت گیرد

برای خدمت به مردم و نمایندگی آنها، از هیچ کوششی دریغ نورزید.

برای آبادانی شهرتان از هیچ کوششی دریغ نورزید؛ مشکلات زیاد است!

هر چه اخلاق و رفتار مجموعۀ نیروی انتظامی با مردم بهتر باشد، رضایت و تعامل مردم نیز بیشتر خواهد بود.

در جذب نیروها و انجام کارها و تخصیص حقوق و مزایا سلیقه ای عمل نشود.