گزارش

نشست صمیمی دانش آموختگان حوزه علمیه احناف خواف

نشست صمیمی اساتید با دانش‌آموختگان حوزه علمیه احناف خواف

مولانا حبیب الرحمن مطهری

علما باید حکیم باشند

امروزه بیشتر هر از زمانی احتیاج به وحدت، اخوت، برادری و همدلی داریم.

از برداشت بی رویه آب از سوی شرکت های معدنی جلوگیری و نظارت بیشتری صورت گیرد

برای خدمت به مردم و نمایندگی آنها، از هیچ کوششی دریغ نورزید.

برای آبادانی شهرتان از هیچ کوششی دریغ نورزید؛ مشکلات زیاد است!

هر چه اخلاق و رفتار مجموعۀ نیروی انتظامی با مردم بهتر باشد، رضایت و تعامل مردم نیز بیشتر خواهد بود.

در جذب نیروها و انجام کارها و تخصیص حقوق و مزایا سلیقه ای عمل نشود.

فرمایشات مولانا مطهری(حفظه‌الله) در جلسه اساتید حوزه علمیه احناف خواف

سرلوحه تمام علما باید بر وحدت و برادری باشد