گزارش

مراسم نماز عید قربان اهل سنت خواف

01-copy

مراسم عید فطر اهل سنت خواف

امروزه بیشتر هر از زمانی احتیاج به وحدت، اخوت، برادری و همدلی داریم.

از برداشت بی رویه آب از سوی شرکت های معدنی جلوگیری و نظارت بیشتری صورت گیرد

برای خدمت به مردم و نمایندگی آنها، از هیچ کوششی دریغ نورزید.

برای آبادانی شهرتان از هیچ کوششی دریغ نورزید؛ مشکلات زیاد است!

هر چه اخلاق و رفتار مجموعۀ نیروی انتظامی با مردم بهتر باشد، رضایت و تعامل مردم نیز بیشتر خواهد بود.

در جذب نیروها و انجام کارها و تخصیص حقوق و مزایا سلیقه ای عمل نشود.

فرمایشات مولانا مطهری(حفظه‌الله) در جلسه اساتید حوزه علمیه احناف خواف

سرلوحه تمام علما باید بر وحدت و برادری باشد