احناف خواف

مختصری از زندگی حضرت عبدالله بن عمر

مولوی ابراهیم باهیئت

حضرت فاطمه زهرا به مرگ طبیعی وفات کرده اند.

مولوی محمد موحدی

بزرگان ما همیشه جلوی اختلاف را می‌گیرند و ما هم باید در همین مسیر حرکت کنیم

مولوی دکتر جواد عصار

عشق ما اهل سنت به اهل بیت، از عشق ما به خود ما و ناموس‌ ما هم بیش‌تر است.

مولوی نیکخوی

اهل سنت، دوست‌دار اهل‌بیت و صحابه هستند و حاضرند خود را فدای آنها کنند.

مختصری از زندگی مولانا سید حسین احمد مدنی(رحمه‌الله)

مختصری از زندگینامه مولانا غلام احمد موحدی(رحمه الله)

مولوی احمد قهستانی

هرکس دعوت شیطان را بپذیرد، آن انسان دین خود را از دست می‌دهد.

مولوی حبیب الرحمن قهستانی

خیانت، یک گناه سنگین و نابخشودنی و یک ظلم بزرگ است.

نماز جمعه اهل سنت شهر خواف

اقتصاد ایران بیمار است و به یک جراحی بزرگی نیاز دارد