احناف خواف

در اسلام روز خوب و نحس نداریم؛ همه روزها در نزد خداوند متعال یکسان است.

در اسلام روز خوب و نحس نداریم؛ همه روزها در نزد خداوند متعال یکسان است.

مسلمانان نباید نسبت به همدیگر بدبین باشند تا منجر به نابرابری و تبعیض گردد.

اگر کسی خودش اهل نماز باشد اما به فکر اصلاح و تربیت خانواده خود نباشد، کاملاً در اشتباه است.

برگزاری دومین نشست هم‌اندیشی فقهی اسلامی اهل‌سنت خراسان

آنچه که به زن، مقام و منزلت می‌بخشد مادیات و ثروت نیست، بلکه دین‌داری و تقوای اوست.

حضور دکتر نگهبان سلامی در مراسم نماز جمعه اهل سنت شهرستان خواف

ما موظفیم که با بیان مسایل و رفع ابهامات در میان مسلمانان، کینه‌ها و نفرت‌ها را از دل انسانها بزداییم

در بین مکاتب، مکتبی نیست که به اندازه‌ اسلام به جوانان ارزش داده و موجبات رشد آنان را فراهم آورده باشد.

هرکس دو خصلت یقین به آخرت و بازداری خویش از هوای نفسانی را در خود تثبیت کند قطعاً به سعادت خواهد رسید.