احناف خواف

اگر شهوت و خشم زیر نفوذ قدرت عقل باشد انسان موفق خواهد بود.

حقوق شهروندی از سیاست‌های راهبردی حضرت ابوبکر صدیق(رض) بود.

اطلاعیه حوزه علمیه احناف خواف

شخصی که از ته دل برای خدا خدمت کند الله تعالی هیچگاه زحماتش را بیهوده نخواهد گذاشت.

اگر می‌خواهیم مؤمن واقعی باشیم بایستی به سیره رسول اکرم(ص) نگاه کنیم.

متاسفانه کسانی که در دنیا نتوانستد الله را بشناسند تعداد زیادی هستند.

مطلب آزمایشی

صحابه کسانی هستند که خداوند متعال آنها را به عنوان شاگردان مدرسه نبوت انتخاب نمود.

مساجد خانه‌های خداوند است و کسانی‌که در مسجد می‌آیند خداوند را زیارت می‌کنند.

نوروز از دیدگاه اهل سنت