احناف خواف

الحمدلله امت امروز بیدار و آگاه‌ شده‌اند و شیعه و سنی در سایه اسلام درکنار هم زندگی می‌کنند.

گاهی اوقات تبعیضاتی در مناطق اهل سنت دیده می‌شود که امیدواریم کمیته امداد امام خمینی در کادر اداری خود عدالت و برابری را رعایت کند.

ایمان باید ملاک انتخاب همسر باشد تا استحکام خانواده حفظ شود.

از جوانان اهل سنت در امر قضا و دادگستری استفاده شود.

گناهانی که امروزه انجام می‌گیرد بر اثر ضعف ایمان و عدم اعتقاد به روز آخرت است.

صلح و سازش و میانجی‌گری یک امر بسیار ارزشمند است.

ملاک برتری انسانها به میزان تقوا، گناه نکردن آنان و مخالفت نکردن با دستورات خداوند است.

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (عصر 26 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (شب 26 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (شب 25 رمضان)