احناف خواف

مولوی محمد موحدی

یکی از اجزای چهارگانه دین خیرخواهی و نصیحت است

مولوی عبدالرئوف پرواز - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

از مهمترین وظایف انبیاء، عدل و انصاف بود

مولوی خواجه صدرالدین احراری - امام جمعه اهل سنت شهر خواف

اگر جوان هدایت شد، جامعه هدایت می‌شود

مولوی گل محمد مومن - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

ریشه و اساس شیوع تمام مفاسد در هر جامعه‌ای، فساد اخلاقی است

مولوی گل محمد منصوری

جوانان را باید آگاه کرد زیرا دشمن برای ضربه زدن بر پیکر امت اسلام، تمام امکانات خود را بسیج کرده است

نماز جمعه اهل سنت شهر خواف

هیچ کس اجازه‌ی دخالت در امور قضایی را ندارد و قاضی در تصمیماتش مستقل است

مولوی گل محمد منصوری

حج یکی از ارکان پنج‌گانه‌ی اسلام است

مولوی نیکخوی

ما نباید از خانواده و تربیت فرزندان خود غفلت کنیم

حجت الاسلام فاطمی ارفع

دشمنان با اساس اسلام مشکل دارند

نماز جمعه اهل سنت شهر خواف

فضای مجازی معضل بزرگ فروپاشی بنیان خانواده است