احناف خواف

تقدیر مدیریت حوزه علمیه احناف خواف از فعالان تربیت بدنی این شهرستان

موانع دین و اسلام چهار چیز است: 1. شرک. 2. کفر. 3. بدعت. 4. غفلت ها

انسان باید خدمت به خلق را لازمه‌ی زندگی خود قرار دهد.

حوزه علمیه احناف خواف یکشنبه 22 مهرماه 97 میزبان میهمانانی از کشور سوریه بود.

تا زمانی که وحدت و همدلی برقرار باشد امنیت مستدام خواهد بود.

زندگی انسانها در گرو ایمان آنها است.

برنامه های امور مکاتب حوزه علمیه احناف خواف در سال تحصیلی 98-97

اگر فردی خوراک مردم را که جزء ضرورت‌های زندگی آنهاست احتکار کند ملعون است.

نصایح شیخ محمد صالح پردل-حوزه علمیه احناف خواف 9 مهرماه 1397

نیروهای امنیتی باید امانت‌دار و غم‌خوار مردم نیز باشند.