احناف خواف

اطلاعیه جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان شمال کشور

خداوند متعال و قرآن کریم طبیب ماست.

برگزاری آزمون پایانی آموزه های اسلامی مکاتب شهرستان خواف

سازمان تامین اجتماعی و خدمات آن

باید تا حد توان از افراد شایسته و توانمند شهرستان خواف برای معدن سنگ‌آهن سنگان استفاده شود.

کسانی که مهربان‌اند و مهربانی را با دیگران تقسیم می‌کنند لحظه لحظه زندگی آنان بهشتی است.

عالم نباید بر دیگران اظهار غرور و تکبر کند

کسی‌که جان یک انسان را از خطر نجات دهد، گویا تمام جامعه انسانیت را زنده نگه داشته است.

ریا، شرک پوشیده و خفی است

حضرت فاطمه شخصیت بسیار صبور و باتقوایی بود که تمام کارهای منزلش را خودش انجام می‌داد