احناف خواف

ما اجازه نداریم تکبر را در خود بپرورانیم، بلکه باید آن را مهار کنیم که مهمترین قدم در راستای انسان‌سازی است

جایگاه دین اسلام و اهمیت وحدت و برادری

همنشینی با بزرگان، دانشمندان و نیکان باید جزو اصول یک فرد مسلمان باشد.

حجاج محترم بیشتر وقت خود را به اعمال و عبادات بگذرانند.

دفتر تقریب بین المذاهب الاسلامیة در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف افتتاح شد

ابوبکر و عمر (رض) سیرت بسیار شایسته‌ای داشتند و در میان امت، عدل و داد را برقرار کردند.

وظیفه ی مسئولین در نظام اسلامی رسیدگی به مشکلات مردم است.

جمهوری اسلامی ایران فکری به حال مسلمانان مظلوم چین بردارد.

اگر انسان، قلب خود را رها کرد هیچ چیز در او اثر نمی‌کند.

تقوا و اخلاص، ملاک و معیار قبولیت است.