احناف خواف

ششمین دوره ی مسابقات حفظ و قرائت استانی مکاتب

زمانی که الفت و محبت نباشد کینه و حسد رواج می یابد

از خدا بخواهیم تا در زندگی طوری رفتار کنیم که خداوند از عملکرد ما راضی باشد

سعی کنیم در عزل و نصب‌ها سیاست‌کاری را کنار بگذاریم و انسانیت را ملاک بدانیم

با تعصّب و تشتّت امری به نتیجه نخواهد رسید

داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل، درس دین و اعتقاد است

وجدان، بالاتر از کاغذ و قانون؛ معادن برای مردم چه کردند؟

بهترین مصرف گوشت قربانی، مدارس و طلاب علوم دینی و نیازمندان می‌باشد.

باید سعی شود که وحدت را با حفظ مذهب هر یک و رعایت حقوق دیگران عملی کرد

گزارش ششمین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن مجید